1. Η Ακεραιότητα στην ερευνητική Πρακτική σε Ευρώπη και Ελλάδα

Συγγραφείς: K. Χαριτίδης , Η. Κούμουλος, Π. Κάβουρας, M. Κρητικός, T. Γκαράνη-Παπαδάτου

Περίληψη: Η ακεραιότητα στην έρευνα αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της ηθικής στην επιστημονική έρευνα. Η αξία της επιστημονικής έρευνας εξαρτάται άμεσα από το βαθμό ευθυγράμμισής της με τους κανόνες της ακεραιότητας στην έρευνα. Αυτή η άρρηκτη σχέση αξίας και ακεραιότητας της επιστημονικής έρευνας δεν αντικατοπτρίζει μόνο την προσήλωσή της στην εφαρμογή της ορθής επιστημονικής μεθόδου, αλλά και την αποδοχή της από το σύνολο της κοινωνίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία επισκόπηση της οργάνωσης των θεσμών που σχετίζονται με την τήρηση της ακεραιότητας στην έρευνα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Γίνεται καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σε επίπεδο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Επιτροπών. Ακόμα, περιγράφονται οι πρόσφατες ενέργειες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και η πρωτοβουλία του δικτύου EARTHnet για τη θεσμοθέτηση κοινώς αποδεκτών κανόνων δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Δημοσιεύτηκε στο BIOETHICA e-journal 2(1) March 2016, 26-38.

 

 1. Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research, 2010

Συγγραφείς: Carmel Shalev, Johannes Rath, Caroline Gans-Combe, François Hirsh, Anna Giovanetti, Walter Hannak, David Morton, Rafaella Ravinetto, Ioannis Kioumis, Colin Thomson, Francesca Forestieri, Kristiane Weber-Hassemer, Mylène Botbol-Baum, Shamila Nair-Bedouelle, Norberto Partignani, Zbigniew Szawarski, Kris Dierickx, Jane Lamprill, David Townend, Pierre Mallia, Helen Busby, James A. Houghton, Anthony Lebeau, Takis-Panagiotis Vidalis, Aine De Roiste, Constantinos Charitidis, Igor Codreanu, Pascal Ducouruau Meery Bullok, Søren Holm, Ursula Huws, Bjørn Hvinden, Ron Iphofen, Pierre Nederlandt, Sam Panicker.

Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι να παράσχει συμβουλές και πρακτική καθοδήγηση σε αιτούντες χρηματοδότησης και αξιολογητές ερευνητικών προγραμμάτων, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν Ηθικά ζητήματα στην έρευνα στους τομείς των Κοινωνικών και Κλασικών Επιστημών.

 

 1. Ethics Review-Lessons Learned, 2010

Συγγραφείς: Joseph Schmucker–von–Koch, Constantinos A.Charitidis, François Hirsch, James A. Houghton, Janet Mifsud, David Morton, Siobhan O’Sullivan, Johannes Rath, Margit Sutrop, Isidoros Karatzas, Mihail Kritikos, Stefan De Vos.

 

 1.   Research Ethics: A comprehensive strategy on how to minimize research misconduct and the potential misuse of research in EU funded research, 2010

 

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παράσχει στρατηγικές κατευθύνσεις για το πώς θα διαφυλαχτεί η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα από μη ορθές ερευνητικές πρακτικές. Η περιεκτική αυτή προσέγγιση απευθύνεται στο δυνητικός ρόλος και τις προτεινόμενες δράσεις των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων:

 1. Επιτροπή της ΕΕ και τα θυγατρικά Ινστιτούτα
 2. Επιμελητές για ζητήματα Ηθικής της ΕΕ, Κριτές και Αξιολογητές
 3. Αιτούντες για ερευνητικά προγράμματα, σχετιζόμενα ινστιτούτα και εθνικά σημεία επαφής.

 

 1. ERR ASSESSMENT: Consistency of the Requirements in Ethics Review Reports, 2009

Συγγραφείς: James Houghton, Andrew Bottomley, Constantinos Charitidis, CarolineGansCombe, DavidMorton, TimoNevalainen, NorbertoPatrignani, JohannesRath, JosephSchmuker-von-Koch, Mary Sharp, Margit Sutrop.

European Commission, Research Directorate General, Unit L3-Governance and Ethics. Ethics Review Sector

 

 1. Data protection and privacy ethical guidelines, 2009

 

Συγγραφείς: Andrew Bottomley, Duarte Carvalho-Oliveira, Costas A. Charitidis, Eva Del Hoyo-Barbolla, Anne Demoisy, Anna Giovanetti, Walter Hannak, James Houghton, David Morton, François Moutou , Jane Lamprill, Antony Lebeau, David Townend, and Mary Sharp, Isidoros Karatzas, Mihalis Kritikos, Yamina Cheikh, Paulette Matkovic Ramirez, Marie Cocquyt, Marco Michelini, Stefan de Vos and François Hirsch.

Το παρόν κείμενο εξετάζει τις βασικές έννοιες της προστασίας και ιδιωτικότητας των δεδομένων από τη σκοπιά της ηθικής στην έρευνα. Σκοπός του είναι η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και η βοήθεια των αιτούντων για χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των ερευνητικών τους προτάσεων.

 

 1. ETHICS REVIEW-Lessons Learned, 2008

 

Συγγραφείς: James A. Houghton, Regina Becker, Andrew Bottomley, Axel Carlberg, Constantinos A. Charitidis, Anne Demoisy, Ainede Roist, Guy Ebinger, Erik Forsse, Caroline Gans-Combe, Johannes Rath, Myra Tilney.

European Commission, Research Directorate General, Unit L3-Governance and Ethics. Ethics Review Sector

 

 1. Kritikos, M (2014)

GMO Regulation in the EU, Palgrave-Macmillan (forthcoming)

 

 1. Kritikos, M. (2014)

Assessing the ethical dimension of new and emerging technologies

 1. Hervey, M. Flear, A.M. Farrell and T. Murphy, European Law and New Health Technologies, Oxford University Press (forthcoming)

 

 1. Kritikos, M. (2012)

The European Court affirms that public safety comes first: financial considerations cannot justify the placing on the market of unlicensed medicines

Bio-Science Law Review, Vol.12 Issue 4 (with J. Killick)

 

 1. Kritikos, M. (2012)

The Institutional Dimension of the Treaty of Lisbon: a legal critique of the main systemic innovations in V. Christianos, (Ed.) EU Law and the Treaty of Lisbon‟, Nomiki Vivliothiki (forthcoming)

 

 1. Kritikos, M. (2012)

The ECJ ruling and the future of stem cell research in Europe

Know IP, February 2012, Volume 4, Issue 10, pp. 5-6 (with James Killick)

 1. Nanosciences and Nanotechnologies: The request for regulation/balance 

Συγγραφείς:  Konstantinos A. CharitidisTakis K. Vidalis
Επιμελητές έκδοσης: Th.K. PapachristouL. MitrouT.K. VidalisThanasis Xiros

Sakkoulas S.A., 2011

Nano-book-exof

Έκδοση: on Vima Journal