Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, Τ.Κ. 15773, Αθήνα, Ελλάδα

 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Χαριτίδης                  e-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr

 

Σχετιζόμενα Δίκτυα

 New Bitmap Image_1  enrio
European Network of Research

Ethics Committees (EUREC)

European Network of Research

Integrity Offices (ENRIO)

 

Επαφές:

Ηλίας Π. Κούμουλος                         e-mail: elikoum@chemeng.ntua.gr

Παναγιώτης Κάβουρας                    e-mail: kavouras@chemeng.ntua.gr